Hayat Bulanlar

Kukla ve Maske Sergisi

İnsanın, bir şeyin ya da kişinin temsili olarak cansız bir nesneyi yani kuklayı ne zaman canlandırmaya başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ritüel ve törenlerde maske ve kukla insanlık tarihi boyunca kullanılmıştır. Peki, gözlerimizin önünde hareket eden bu doğa ya da kişi temsillerinin nefes aldığına ne zaman inanırız? Kukla canlandıranın elinde hayat bulan cansız bir nesne midir sadece? Atölyede bir yığın malzemenin arasında bir yüz hayal ederek başlar üretim süreci. Kuklayı yapan ve kukla arasında kopmaz bağ o anda bir kere kuruldu mu kukla yaşamaya başlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı’nda görev yapan Öğr. Gör. Ayten Öğütcü ve Arş. Gör. Dr. Işınsu Ersan, her biri kendi dünyasında hayat bulan kukla ve maskelerini sanat izleyicileriyle paylaşıyor.

Tarih - Saat Mekanlar
5 -22 Mart 2020 İzmir Sanat Fuaye