Ne Değişti?

  • Romanya
  • 45 Dakika
  • Yaş: 8+
  • Sözsüz

Performans, oyuncu, kukla ve pek çok türde mekanizma içeriyor. Kaya ve taşlarla kaplı, zorlu bu yeni dünyada, yuvarlanıp gelen bir yumurtanın içinden çıkan garip ama komik varlıklarla yeni bir yaşam başlar. Aynı sorunlar, aynı efsaneler, aynı küçük hikâyeler bizim tarihimizi, özelliklerimizi ve yanlışlarımızı anımsatır. Müzik ve renk ile yaşam dediğimiz o inanılmaz döngünün yanı sıra sevginin, merhametin ve korkunun, hangi evrende olursa olsun, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışan renkli ve ilginç bir gösteri.