Fotoğrafçı Gözüyle Kukla

Kukla ve Vizör

Selvinaz Aydoğan Çetiner Fotoğraf Sergisi

“Kukla insana dünyanın uğultusu içinde kaybolan hakikati duyurur. Vizör ise ona dünyanın kalabalığı içinde kaybolan hakikati gösterir. Kukla ile vizörün bir araya geldikleri an, insanın yitip giden zamanın içinde silikleşen hafızasını ele geçirmek istediği andır. O an, vizöre yüreğiyle bakan fotoğrafçının anıdır.” diyor fotoğraf sanatçısı Selvinaz Aydoğan Çetiner. Güldürürken düşündüren kuklaların fotografik hikâyesi, X. İzmir Uluslararası Kukla Günleri’nden XI. İzmir Uluslararası Kukla Günleri’ne taşınıyor. Fotoğraf sanatçısı Selvinaz Aydoğan Çetiner; kuklalara “Meydanlar neşe ile dolsun; yer-gök  selam dursun size. Sessizliğin sesi olasınız. Din, dil, ırk ayırt etmeden, insanlık için dans edesiniz kuklalar.” diye vizöründen sesleniyor.

Mekan: İzmir Sanat Fuaye

Tarih: 2-19 Mart 2017